STT

NỘI DUNG DỊCH VỤ

ĐVT

ĐƠN GIÁ CHUNG

GHI CHÚ

1

Dịch vụ tổ chức sự kiện bao gồm: loa míc + lửa trại + dù sự kiện

1 lượt

1,500,000 VND

Dưới 15 người

1 lượt

2,000,000 VND

Từ 15 – 20 người

1 lượt

2,500,000 VND

Từ 21 người – 30 người

1 lượt

3,000,000 VND

Từ 31 người – 40 người

2

Dịch vụ chỉ lửa trại bao gồm củi và xăng

1 lượt

700,000 VND

Dưới 20 người

3

1 lượt

1000,000 VND

Từ trên 20 người

4

Hệ thống âm thanh di động  (Mic + đàn ghi ta + loa di động)

1 ngày

500,000 VND

1 Bộ

         

CALL: 0914425788 Zalo