I/ Nhận và trả phòng

 • Thời gian nhận và trả phòng (thời gian check in – check out)

- Thời gian trả phòng: 12h00

- Thời gian nhận phòng: 14h00 (thời gian nhận phòng có thể linh động trong trường hợp phòng có sẵn nhưng sau 13h00)

- Trường hợp nhận phòng sớm (Check in sớm)

+ Check in trong khung giờ từ 11h00 - 13h00 tính 15% tổng giá lưu trú. (Trường hợp khách đặt ăn trưa ngày đầu tại khu nghỉ dưỡng sẽ không tính phí nhưng tạm lưu trú, gửi đồ tại nhà cộng đồng, sau bữa trưa sẽ nhận phòng)

+ Check in trong khung giờ từ 9h30 - 11h00 tính 30% tổng giá lưu trú.

+ Check in trước 9h30 tính 100 % tổng giá lưu trú.

- Trường hợp trả phòng trễ được tính như sau:

+ Từ 12h - 14h39: Phụ thu 15% tổng giá lưu trú

+ Từ 14h30 đến 16h00: Phụ thụ 30% tổng giá lưu trú

+ Sau 16h00: Phụ thu 100% tổng giá lưu trú

 

II/ Hoãn hủy dịch vụ lưu trú

Khu nghỉ dưỡng chỉ xác nhận khách hàng đã đặt dịch vụ lưu trú khi khu nghỉ dưỡng nhận được tiền thanh toán.  Trường hợp khách hoãn hủy dịch vụ lưu trú thì được tính phí như sau:

 CHUYỂN ĐỔI NGÀY (Thời điểm chuyển đổi ngày đi tính từ mốc 14h00 ngày khách nhận phòng lưu trú)

 • Chuyển đổi ngày lưu trú trước 30 ngày tính 5% tổng tiền lưu trú
 • Chuyển đổi ngày lưu trú trước 15 ngày tính 10% tổng tiền lưu trú
 • Chuyển đổi ngày lưu trú trước 10 ngày tính 15% tổng tiền lưu trú
 • Chuyển đổi ngày lưu trú trước 05 ngày tính 20% tổng tiền lưu trú
 • Chuyển đổi ngày lưu trú trước 3 ngày tính 25% tổng tiền lưu trú
 •  Không chấp nhận chuyển đổi ngày khởi hành trong vòng 3 ngày.

 HỦY DỊCH VỤ LƯU TRÚ (Thời điểm hủy dịch vụ lưu trú tính từ mốc 14h00 ngày khách nhận phòng lưu trú)

 • Hủy ngày lưu trú trước 30 ngày tính 10% tổng tiền lưu trú
 • Hủy ngày lưu trú trước 15 ngày tính 15% tổng tiền lưu trú
 • Hủy ngày lưu trú trước 10 ngày tính 20% tổng tiền lưu trú
 • Hủy ngày lưu trú trước 05 ngày tính 50% tổng tiền lưu trú
 • Hủy ngày lưu trú trước 03 ngày tính 75% tổng tiền lưu trú
 • Hủy ngày lưu trú trong vòng 03 ngày tính 100% tổng tiền lưu trú

Trong điều kiện bão, lũ, thời tiết khắc nghiệt, … điều kiện bất khả kháng việc chuyển đổi hay hoãn hủy dịch vụ lưu trú đều không mất phí. Số tiền cọc sẽ chuyển sang booking sau.

CALL: 0914425788 Zalo